HABITATGE DIGNE PER A TOTHOM

Gestionem habitatge per a persones en situació de sensellarisme

Oferim serveis d’habitatge digne a tota persona en situació de sensellarisme a través de les entitats i institucions socials que les acompanyen en el seu procés d’inclusió social integral.

Actualment gestionem 400 habitatges

CADA VEGADA HI HA MÉS PERSONES DORMINT AL CARRER O SENSE UNA LLAR

A Catalunya

18.000

Persones sense sostre o en albergs
*ECAS

Esperança de vida

58 anys

A Barcelona

1.234

Persones dormen al carrer
*Arrels 12/2023

2.803

persones en
recursos
residencials
*XAPSSL 05/2022

651

persones en
assentaments
*Aj BCN

10.052

pisos buits
*Aj BCN 2022

Mambré

400

Pisos Mambré
*2023

1200

Persones ateses
*2023

Durant el 2022 hem gestionat 390 llars per a 1.134 persones

La fundació Mambré

Gestionem un parc d’habitatges de lloguer social garantint que els drets de la propietat estan totalment coberts.

Posem els habitatges a disposició de persones en situació de sense llar a través de la col·laboració amb organitzacions socials.