El grau de discapacitat per accedir a les beques per necessitats especials es reduirà del 33% al 25%

Desde Mambre ponemos a disposición viviendas adecuadas y equipadas para garantizar alojamiento digno a personas sin hogar, garantizando que los derechos de los propietarios estén totalmente cubiertos y ofreciéndoles asesoramiento.

La convocatòria de beques per al proper curs mantindrà una ajuda complementària de 400 euros, destinada a aquelles persones que presentin necessitats específiques de suport educatiu. Aquestes necessitats poden derivar de discapacitat, trastorns greus de conducta o comunicació i llenguatge, trastorn de l’espectre autista o altes capacitats. A més, els estudiants amb discapacitat o trastorns concrets podran rebre ajuts directes per a l’ensenyament.
El projecte de reial decret que fixa els llindars de renda i patrimoni familiar, així com les quantitats d’ajuts i beques per al curs 2024-2025, estipula un grau mínim del 25% de discapacitat per a l’accés als ajuts, assegurant així una discapacitat moderada associada a necessitats de suport significatives i estables.
Una novetat important és l’extensió dels supòsits de flexibilització dels requisits acadèmics per a les víctimes de violència, incloent-hi les víctimes de violència sexual menors d’edat. A més, es redueix al 25% el percentatge de discapacitat requerit per sol·licitar ajuts, i aquesta reducció s’aplica també a les víctimes menors de violència sexual.
En l’àmbit econòmic, es manté l’ajuda complementària de 400 euros per a les despeses addicionals de les famílies amb estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu. Així mateix, s’incrementen tots els llindars de renda en un 5%, una mesura que busca evitar que alguns estudiants, que en els anys anteriors superaven lleugerament aquests límits, quedin fora d’aquestes ajudes.
El curs anterior (2023-2024), ja es van introduir canvis destacats, com l’augment de la beca de residència de 1.600 a 2.500 euros per als estudiants que havien de desplaçar-se per continuar amb els seus estudis. Aquesta mesura buscava alleujar les despeses associades al trasllat.
En resum, les modificacions en la convocatòria de beques per al curs 2024-2025 reflecteixen una adaptació progressiva a les necessitats dels estudiants amb discapacitat o altres necessitats específiques de suport educatiu, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu.
Font: Diari de la Discapacitat