La Fundació Llegat Roca i Pi i Mambré signen un nou conveni de col·laboració pel projecte Habitatge social – Enllaç a Badalona

El conveni, signat el dia 22 de març passat, fa possible continuar oferint 25 habitatges a Badalona destinats a persones en situació de sensellarisme.

El projecte ENLLAÇ promou recursos d’allotjament residencial temporal dignes destinats a  persones excarcerades en situació d’exclusió social i residencial que no disposen de suport familiar o xarxa relacional i estan en seguiment per part de les entitats implicades en el projecte, amb la finalitat de possibilitar processos d’inclusió social a través d’un acompanyament individualitzat. Hi participen també les entitats Obra Mercedària i Caritas Barcelona. Ofereix 14 places d’allotjament i l’any 2023 va atendre 26 persones.

El conveni també aposta per l’oferiment d’habitatge social en el marc del Pla d’Inclusió Bisbe Carrera. En aquest cas Mambré gestiona 23 habitatges individuals per a persones en situació de sense sostre que compten amb l’acompanyament social de Sant Joan de Déu Serveis Socials a través de la metodologia Housing First.

El treball en xarxa esdevé el fonament que ens permet oferir una atenció integral a les persones, i l’habitatge és la clau per fer possible la recuperació de l’autonomia personal i la dignitat.

Agraïm a la Fundació Roca i Pi la seva col·laboració i poder fer aquesta camí plegades.