Fundació Naturgy i Fundació Mambré signen nou conveni de col·laboració amb la finalitat de reduir la vulnerabilitat energètica de les llars que gestiona Mambré

El conveni signat el dia 25 d’abril té per objectius millorar la qualitat de vida de les persones afectades per vulnerabilitat energètica especialment mitjançant la rehabilitació energètica dels habitatges, així com assessorar a aquestes persones i les entitats socials que les acompanyen en temes relacionats amb el consum d’energia.

Aquesta col·laboració farà possible executar millores als habitatges gestionats per la Fundació Mambré que es destinen a persones en situació de sensellarime durant aquest any 2024. Les actuacions consistiran en millores en la instal·lació elèctrica, reparació i/o compra de sistemes de calefacció i/o refrigeració, reparació i/o compra de tancaments eficients, millora de l’aïllament, compra d’electrodomèstics eficients, i tot allò que pugui millorar l’eficiència energètica de les llars vulnerables.

Durant l’any 2023, també en conveni amb la Fundació Naturgy, Mambré va portar a terme millores a 20 habitatges.