Home Notícies i articles Habitatge compartit, un recurs al final del procés de suport al sensellarisme

Notícies i articles


Habitatge compartit, un recurs al final del procés de suport al sensellarisme

22/02/2018

 

Maira Costa
Coordinadora de programes i responsable de Cohabitatge

 

En poques paraules, explica’m què és “Llars Compartides i Cohabitatge”

Són dues formes d’accés a un habitatge digne per a persones que han estat en situació de sense llar o d’alta vulnerabilitat social, que permeten superar els enormes obstacles que posa el mercat privat d’habitatge i adequar-se al poder adquisitiu i a les necessitats de suport personal i social de la persona atesa. En els dos casos es tracta de pisos compartits normalment entre 2-3 persones. La diferència rau en el nivell d’autonomia i suport necessari de les persones beneficiàries.

Les Llars compartides es destinen a persones que necessiten un cert suport socioeducatiu per part d’una entitat social i que no poden assumir el cost total de l’habitatge.

En canvi el programa de Cohabitatge es dirigeix a persones que ja poden suportar per sí soles el cost de l’habitatge i que pràcticament no necessiten suport social més enllà de la facilitació de la convivència.

Quan de temps porteu treballant en aquests programes i quantes persones s'han atès?

El programa de Llars Compartides va iniciar el febrer de 2011 i des de llavors hem atès unes 115 persones soles.

El programa Cohabitatge és l’últim que ha endegat Mambré. Està en funcionament des d’octubre de 2016 i fins ara ha atès 37 persones, majoritàriament persones soles, però també alguna família.

 

Què destacaries d’aquests deu anys

En destacaria la constant recerca i proposta de formes alternatives d’accés a l’habitatge que facin possible que les persones més excloses de la nostra societat. Les persones que han patit una situació de sense llar, fan esforços molt importants per sortir d’aquesta situació, però topen amb la precarització del mercat laboral, els costos desmesurats de l’habitatge privat, la falta d’habitatge públic i la insuficiència de prestacions econòmiques socials. Les entitats socials que treballem per superar aquestes limitacions hem d’innovar permanentment per a fer-hi front.

 

Alguna cosa que t’hagi fet somriure

L’agraïment de les persones que viuen als habitatges d’aquests programes i  com ràpidament se’ls senten com la seva llar.

També que estem oferint solucions de continuïtat en el procés de cada persona com el cas d’un noi que després de passar per tres pisos diferents de Llars Compartides i haver de batallar amb ell hàbits d’ordre i responsabilitat, ara viu a un pis del programa Cohabitatge, treballa, ha madurat i és capaç de responsabilitzar-se de totes les seves coses. Fins i tot renya els seus companys de pis actuals si són desendreçats.

 

Alguna cosa que t’hagi “tocat”

Recordem un noi que va arribar a Llars Compartides en situació administrativa irregular i trastorn mental sense diagnosticar ni tractar; estava espantat. Estava molt inestable i va ser un repte perquè no era autònom en les seva quotidianitat. Avui treballa, segueix tractament pel seu trastorn, ha millorat moltíssim en habilitats socials, ha regularitzat la seva situació, i després de 9 anys ha pogut visitar la seva família al seu país d’origen. Va ser molt emocionant quan ens va dir que per fi es retrobaria amb ells.

 

Què li demanes al futur

Que la nostra societat sigui capaç de fer canviar la tendència de les polítiques d’habitatge de manera que es garanteixi el dret de tothom a accedir a un habitatge digne de manera real i que se superin els estigmes que recauen sobre les persones que viuen o han viscut al carrer o que viuen en situació de pobresa. Continuarem treballant per a fer-ho realitat.

També ens agradaria conèixer persones propietàries d’habitatges que vulguin col·laborar i enfortir la nostra tasca social llogant-nos o cedint-nos habitatges. Amb el compromís de tothom aconseguim anar endavant.


 
En cumplimiento con Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, te recordamos que al navegar por este sitio estás aceptando el uso de cookies propias y ajenas. Accepto + info