Home Notícies i articles El fenomen dels treballadors pobres

Notícies i articles


El fenomen dels treballadors pobres

14/12/2017

La crisi econòmica i financera iniciada l’any 2008 i la reforma laboral de l’any 2012 i successives,  han consolidat un model d’ocupació precària a Catalunya que ... es caracteritza per: dificultat d’accés al mercat de treball, temporalitat del contractes de treball, involuntarietat en la jornada laboral a temps parcial, sobrequalificació, baixos salaris i baixa protecció social. (pàg. 11-12)

Aquesta situació afecta especialment a les persones joves menors de 30 anys i majors de 55, i a les dones. I genera un nou concepte que és el de “treballadors/es pobres”, que són persones que, tot i treballar, no tenen prou ingressos per fer front a les necessitats bàsiques per una vida digna. Segons la taxa de risc de pobresa elaborada per l’INE, l’any 2016 un 12,6% d’homes ocupats (218.500) i el 11,2% de dones ocupades (167.000) estarien per sota del llindar de la pobresa, en total 385.00 persones a Catalunya. (pàg 17).

Si es pren com a indicador els ingressos bruts, 234.600 assalariats van guanyar un salari inferior a 710,1€, del quals el 90% treballa a temps parcial, i 240.700 assalariats un salari mig mensual entre 710,1€ i 1.002,8€, dels quals un 51% a temps complert. Vora mig milió de persones assalariades a Catalunya, té uns ingressos inferiors al que es considera el llindar per desenvolupar un vida digna, que és el 60% del salari mig brut català (1.952,0€), 1.171€.

La precarietat laboral no permet articular un projecte de futur, i encara més quan parlem de persones vulnerables, com las que atenem des de la Fundació Mambré. La manca de possibilitats de construir un projecte laboral, degut a la dificultat d’accedir al mercat laboral, i quan s’hi accedeix, a la temporalitat de les contractacions, salaris baixos, i condicions precàries de feina en general, no permeten que les persones que atenem tinguin prou ingressos per iniciar i mantenir un procés d’autonomia que els permeti accedir a un habitatge del mercat de lloguer normalitzat i a recuperar la seva autonomia personal.

Des de la Fundació Mambré podem oferir possibilitats d’habitatge tutelat i compartit i orientació laboral, però la nostra voluntat és que les persones que atenem puguin reprendre les seves vides de manera autònoma al mercat laboral i de lloguer normalitzat, i això resulta molt difícil des de la precarietat, la incertesa i la dependència.

 

Dades extretes de l’informe: “Ocupació de qualitat: resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres”, Debats de Catalunya Social, Taula d’entitats del Tercer Sector, desembre de 2017

 


 
En cumplimiento con Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, te recordamos que al navegar por este sitio estás aceptando el uso de cookies propias y ajenas. Accepto + info